La privatización de la verdad

Nuevo libro:

La continuidad de la ideología esclavista en Estados Unidos

La privatización de la verdad

La continuidad de la ideología esclavista en Estados Unidos

«The privatization of the truth»
«The continuity of the slave ideology in the United States
«

Jorge Majfud

Col·lecció: Biblioteca Javier Coy d’Estudis Nord-Americans, 179

Universitat de Valencia

ISBN: 978-84-9134-887-0

Matèria: filologia

Submatèries: fiologia anglogermànica

Idioma: castellà

Any ed.: 2021

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 23,5 cm.

Pàgines: 204

La privatización de la verdad

Els Estats Units és el país de les màscares i de la doble personalitat del superheroi de la cultura popular: l’obsessió de la ‘unió’ emmascara les seues profundes divisions, així com el discurs sobre l’expansió de la ‘llibertat’ va acompanyar la permanent expansió del sistema esclavista en cadascuna de les seues conquestes territorials. Encara que els confederats, els esclavistes del sud, van perdre la guerra civil en 1865 i després van perdre la guerra cultural durant el segle XX, inadvertidament van guanyar la guerra política i, sobretot, la guerra ideològica que va fer dels Estats Units un imperi basat en els mites de superioritat racial, primer, i de superioritat cultural i moral després. Així mateix, de manera subreptícia, la ideologia dels perdedors va aconseguir demonitzar els pobres i la classe treballadora i elevar a categories bíbliques els rics i la classe inversora, igual que abans havia demonitzat els esclaus mentre santificava els amos esclavistes. “La privatització de la veritat” és un contrapunt entre el passat i el present més recent (sobretot, el darrer any de la presidència de Donald Trump), una mostra de la continuïtat de la guerra civil i de la ideologia dels esclavistes del sud per mitjà d’altres mètodes. El nou capitalisme estatunidenc és la continuació del sistema d’esclavitud derrotat en la guerra. No ho distingeixen les narratives sobre la llibertat i el messianisme dels de dalt; només algunes lleis que prohibeixen l’assot físic i imposen un salari, i la substitució d’algunes paraules per unes altres, com ara ‘negre’ per ‘comunista’.

Spanish

Estados Unidos es el país de las máscaras y de la doble personalidad del superhéroe de la cultura popular: la obsesión de la unión enmascara sus profundas divisiones, así como el discurso sobre la expansión de la libertad acompañó la permanente expansión del sistema esclavista sobre cada una de sus conquistas territoriales.

Aunque los confederados, los esclavistas del sur perdieron la Guerra civil en 1865 y luego perdieron la guerra cultural durante el siglo XX, inadvertidamente ganaron la guerra política y, sobre todo, la guerra ideológica que hizo de Estados Unidos un imperio basado en los mitos de superioridad racial, primero, y de superioridad cultural y moral después. También, de forma inadvertida la ideología de los perdedores logró demonizar a los pobres y a la clase trabajadora y elevar a categorías bíblicas a los ricos y a la clase inversora, de la misma forma que antes había demonizado a los esclavos mientras santificaba a los amos esclavistas.  

La privatización de la verdad es un contrapunto entre el pasado y el presente más reciente (sobre todo, el último año de la presidencia de Donald Trump), una muestra de la continuidad de la Guerra civil y de la ideología de los esclavistas del sur por otros métodos.

El nuevo capitalismo estadounidense es la continuación del sistema de esclavitud derrotado en la guerra. No lo distinguen las narrativas sobre la libertad y el mesianismo de los de arriba; sólo algunas leyes que prohíben el azote físico e imponen un salario, y la sustitución de algunas palabras por otras, como la palabra negro por comunista.

English

THE UNITED STATES IS THE COUNTRY OF MASKS and of the double personality of the superhero of popular culture: the obsession of the union masks its deep divisions, just as the discourse on the expansion of freedom accompanied the permanent expansion of the slave system on each one of their territorial conquests.

Although the Confederates, southern slaveholders lost the Civil War in 1865 and then lost the culture war during the 20th century, they inadvertently won the political war and, above all, the ideological war that made America an empire based on the myths of racial superiority, first, and cultural and moral superiority later. Also, inadvertently the ideology of the losers succeeded in demonizing the poor and the working class and elevating the rich and the investing class to biblical categories, in the same way that it had previously demonized the slaves while sanctifying the slave masters.

The privatization of the truth is a counterpoint between the past and the most recent present (especially, the last year of the presidency of Donald Trump), a sample of the continuity of the Civil War and of the ideology of the southern slavers by other methods.

The new American capitalism is the continuation of the slavery system defeated in war. He is not distinguished by the narratives about freedom and messianism from those above; only some laws that prohibit physical spanking and impose a salary, and the substitution of some words for others, such as the word black for communist.

University of Valencia

https://puv.uv.es/la-privatizacion-de-la-verdad.html

Anuncio publicitario

Un comentario en “La privatización de la verdad

Deja una respuesta

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.